dimecres, 27 d’agost del 2008

480


Són les passades de serigrafia que m'he arreat esta vesprà (i nit). Es diu rapidet. Hui he tingut de col.laboradors a Mollà i a Rafa Murfi en el segon passe. S'apunta algú pa demà?