dimecres, 21 de gener del 2009

D'ocupa"Sessions de dos dies hem de fer, aixina que ten vens a casa, que ja saps on està la nevera!" Vam passar tota la vespraeta en l'asunt del roba estesa i això ja està clar, Miquel sap molt be com serà la música, però estes coses del desfici ja se sap, pegues un pas i van apareguent noves coses i, sense voler, t'anvisques cada vegada més. La pròxima sessió ja serà per a gravar en l'estudi d'Albert. També vam fuçar la caixa, que Miquel no em dixava desmontar "Xe però no la trenques burro!!" Clar que la vam desbudellar, com hem de dissenyar la caixa de música ausinós?? Weno, això és faeneta del Tóbal, eh gamberro? Be, el dibuixet que vos dixe és dels que he fet ací en Catarroja, un trocet de la nova versió del text dels "desitjos".Pep, m'haguera agradat vore't la cara quan el Gil es va posar a cantar la teva poesia. Això ja està ahi...